ავარიული გასასვლელის ნიშნები

„ავარიული გასასვლელის ან პირველადი სამედიცინო დახმარების ნიშანი“ ისეთ ნიშანს გულისხმობს, რომელიც ავარიული/საგანგებო გასასვლელების, პირველადი სამედიცინო დახმარების ან სამაშველო საშუალებების შესახებ ინფორმაციას იძლევა;

შეარჩიეთ სასურველი ნიშანი და შემდეგ შეკვეთის ფორაში მიუთითეთ რაოდენობა, ნიშანის ზომა და ნომერი რის შემდეგაც მიიღებთ განფასებას.

ქვემოთ მოცემულია საერთაშორისო სტანდარტიზაციის ორგანიზაციის ISO 7010 სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით გრაფიკულ ნიშნები რომელიც აღწერს საფრთხის სიმბოლოებს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვისთვის. მანიშნებლებზე გამოყენებულია ISO 3864 სტანდარტის მიხედვით მოთხოვნილი უსაფრთხოების ნიშნების და სიმბოლოების ფერები. მოცემული გრაფიკული მანიშნებლები არ საჭიროებენ სიტყვიერ განმარტებას, თუმცა იმისათვის რომ მოხდეს მანიშნებლების სწრაფად აღქმა დასაქმებულების მიერ რეკომენდირებული ქართული განმარტებით დაბეჭდვა და თუ ინტერნაციონალური გუნდი მუშაობს მაშინ ინგლისური განმარტებითაც.

ES-001 ავარიული გასასვლელის ნიშანი (მარცხენა მიმართულებით)

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

ES-002 ავარიული გასასვლელის ნიშანი (მარჯვენა მიმართულებით)

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

ES-003 პირველი დახარების ადგილის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

ES-004 საგანგებო კავშირისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

ES-005 მიმართულების ნიშანი (90*-იანი კუთხით)

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

ES-006 მიმართულების ნიშანი (45* კუთხით)

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

ES-007 ევაკუაციის თავშეყრის ადგილის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

ES-010 დეფიბლირატორის ადგილმდებარეობის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

ES-011 თვალის ჩამოსაბანის მდებარეობის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

ES-012 უსაფრთხო შხაპის ადგილმდებარეობის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

ES-013 საკაცის ადგილმდებარეობის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

ES-016 ავარიული გასასვლელი ფანჯრის ადგილმდებარეობის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

© 2016 by Safety Sign LLC. All rights reserved.

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Pinterest - Black Circle

Tel: +995 577 044 800                                   Email: GeoSafetySign@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now