სავალდებულო ნიშნები

„სახანძრო უსაფრთხოების საინფორმაციო ნიშანი“ გულისხმობს ნიშანს, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას ხანძარქრობის და შეტყობინების საშუალებების ადგილმდებარეობის შესახებ.

შეარჩიეთ სასურველი ნიშანი და შემდეგ შეკვეთის ფორაში მიუთითეთ რაოდენობა, ნიშანის ზომა და ნომერი რის შემდეგაც მიიღებთ განფასებას.

ქვემოთ მოცემულია საერთაშორისო სტანდარტიზაციის ორგანიზაციის ISO 7010 სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით გრაფიკულ ნიშნები რომელიც აღწერს საფრთხის სიმბოლოებს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვისთვის. მანიშნებლებზე გამოყენებულია ISO 3864 სტანდარტის მიხედვით მოთხოვნილი უსაფრთხოების ნიშნების და სიმბოლოების ფერები. მოცემული გრაფიკული მანიშნებლები არ საჭიროებენ სიტყვიერ განმარტებას, თუმცა იმისათვის რომ მოხდეს მანიშნებლების სწრაფად აღქმა დასაქმებულების მიერ რეკომენდირებული ქართული განმარტებით დაბეჭდვა და თუ ინტერნაციონალური გუნდი მუშაობს მაშინ ინგლისური განმარტებითაც.

MS-001 ბაზისური სავალდებულო ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-003 სმენის დამცავი სავალდებულო ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-004 თვალის დამცავი სავალდებულო ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-005 დამიწების სავალდებულო ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-006 ელექტროქსელიდან გამოერთების სავალდებულო ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-007 თვალების დამცავი ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-008 დამცავი ფეხსაცმელის ტარების სავალდებულო ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-009 დამცავი ხელთათმანების ტარების სავალდებულო ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-010 დამცავი სამოსის ტარების სავალდებულო ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-011 ხელის დაბანის სავალდებულო ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-012 მოაჯირის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-012 მოაჯირის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-012 მოაჯირის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-012 მოაჯირის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-012 მოაჯირის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-012 მოაჯირის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

MS-012 მოაჯირის ნიშანი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნიშანი: 

- ლამინირებული

- წებოვან ქაღალდზე

- პვხ 2 მმ სისქის
 

© 2016 by Safety Sign LLC. All rights reserved.

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Pinterest - Black Circle

Tel: +995 577 044 800                                   Email: GeoSafetySign@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now